Tekster

Teksten fra den første single "Emma she's emmarican"